Hashingiwe ku ngamba za Guverinoma y'u Rwanda zo kurwanya no gukumira ikwirakwira  ry'icyorezo cya koronavirus (COVID-19), Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ibarurishamibare mu Rwanda (NISR) kiramenyesha abakigana bose basaba serivisi ko kibaye gihagaritse kwakira abagana  ibiro byacyo.

Abohereza inyandiko n'abasaba izindi serivisi bazajya bifashisha uburyo bunyuze mu ikoranabuhanga mu itumanaho, harimo Email: info@statistics.gov.rw; igihe bari gusaba uruhushya rwo gukora
ubushakashatsi (visa) bakanyura ku murongo wa internet  ukurikira : https://statistics.gov.rw/ServiceLogin?destination=service/visa.

Inyandiko zishyuza serivisi zatanzwe hamwe n'ibikoresho byagemuwe zo zirakomeza kuza uko bisanzwe.

Abakeneye ibindi bisobanuro bashobora gukoresha umurongo wa telefoni utishyurwa ariwo: 4321.

Abifuza kumenya no gukoresha imibare itangazwa n'Ikigo cy'Igihugu  Gishinzwe Ibarurishamibare mu Rwanda (NISR) bakwifashisha imbuga zikurikira: Website: www.statistics.gov.rw, Twitter: @statisticsRW, Facebook: statisticsRW

Yusuf MURANGWA

Umuyobozi Mukuru